Hejmdal Behandlingsskole er en selvstændig afdeling af Hejmdals Dagafsnit, der blev etableret i 2008. Behandlingsskolen retter sig mod børn og unge med psykiske lidelser og behov for specialundervisning.
På Hejmdal Behandlingsskole kan vi – i kraft af vores højt specialiserede tværfaglige indsats – rumme og behandle børn og unge med komplekse psykiatriske lidelser og alvorlig funktionshæmning. Fælles for eleverne er nedsat funktionsevne, alvorlig funktionshæmning eller anden behandlingskrævende adfærd, der kræver en særlig tilrettelagt og professionel indsats.